Medlemsvillkor

Du skapar en profil som andra kan läsa och söka bland. Det är enbart ditt användarnamn, din ålder, ditt kön som syns. Inga kontaktuppgifter syns. Du får potentiella vänförslag presenterade till dig, dock inga kontaktuppgifter utan all kommunikation sker via sidan.

Användarvillkor

När du registrerar ett användarkonto och blir medlem på HittaNyaVänner accepterar du gällande medlemsvillkor och användarvillkor.

Du är själv ansvarig för ditt agerande i enlighet med villkoren och svensk lagstiftning. HittaNyaVänner förbehåller sig rätten att neka enskilda individer medlemskap alternativt stänga av medlemmar från hela eller delar av tjänsten om medlemmen agerar olämpligt eller oseriöst. Det är HittaNyaVänner som har beslutsrätt avseende medlemskap. För att vara medlem på HittaNyaVänner måste du fyllt 18 år.

Ditt användarkonto granskas av HittaNyaVänner som meddelar dig om något är felaktigt eller inte överensstämmer med användarvillkoren. Dock innebär detta inte att HittaNyaVänner ansvarar för innehållet i medlemmarnas profiler eller för medlemmarnas agerande. Samtliga användare har möjlighet att göra HittaNyaVänner uppmärksamma på om någon medlem bör granskas ytterligare.

Användarregler

Följande är inte tillåtet på HittaNyaVänner.

 • Att uppge falska uppgifter.
 • Att publicera personliga uppgifter som fullständigt namn, adress, e-post eller uppgifter om Facebook-konton, instagramkonton, Skype, Snapshat, Kik eller telefonnummer på HittaNyaVänners öppna forum.
 • Att lägga in material och hänvisningar till andra internetsajter på sin profil eller på HittaNyaVänners öppna forum.
 • Att ha fler än ett användarkonto.
 • Användning av upphovsrättsskyddat material där upphovsrätten tillhör annan.
 • Använda bilder eller text med pornografiskt innehåll eller andra sexuella anspelningar.
 • Användning av grovt språk eller stötande eller diskriminerande uttryck.
 • Personangrepp, namngivning eller utpekande av andra medlemmar.
 • Användning av bilder på barn.
 • Försäljning eller marknadsföring av sexuella tjänster mot betalning.
 • Försäljning av kommersiella tjänster eller varor.
 • Verksamhet och handling som bryter svensk lagstiftning eller uppmaning till brott.
 • Kopiering, spridning eller att vidarebefordra inlägg, meddelanden eller annan information som finns på HittaNyaVänner.
 • Trakasserier eller försök till fortsatt kontakt med sådana personer som uttryckt att de inte vill ha fortsatt kontakt.
 • Spridning eller försök till spridning av politiska eller religiösa budskap.
 • Kampanjer eller kritik mot HittaNyaVänner på HittaNyaVävvers hemsida eller via meddelanden till andra medlemmar på HttaNyaVänner. Kritik framförs till HittaNyaVänners e-post eller kundtjänst så att det kan bemötas på ett konkret vis.

HittaNyaVänner förbehåller sig rätten att kunna dölja inlägg som strider mot medlemsvillkor och användarvillkor. Om du bryter mot ovanstående regler kan ditt användarkonto bli raderat. HittaNyaVänner har rätten att neka nytt inträde för personer som stängts av eller fått sitt konto raderat. HittaNyaVänner förbehåller sig rätten att inhämta information för att kunna styrka eller avfärda misstankar om brott mot dessa regler. Under utredningstid kan medlemmen blockeras och detta har HittaNyaVänner rätten att göra. HittaNyaVänner har rätt att efter utredning bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan handla om avstängning från medlemskap eller polisanmälan. Följande lagar beaktas.